Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Modernizacja budynku przy ul.Wały Jagiellońskie 1 na budynek Rady Miasta Gdańska "Ratusz Nowy"

Przedmiotem opracowania była modernizacja i adaptacja zabytkowego zespołu budowlanego wraz z parkiem dekoracyjnym dawnej Komendatury Garnizonu Pruskiego (później budynków KSW "Żak"), na budynek Rady Miasta Gdańska.

Układ funkcjonalny został zaprojektowany z maksymalnym zachowaniem historycznego układu budynku. W piwnicy, w skrzydle wschodnim przewidziano pomieszczenia dla posiedzeń komisji Rady Miasta. W skrzydle południowym i zachodnim zlokalizowano kotłownię, wentylatornię, zaplecze kuchni oraz inne pomieszczenia techniczne. Parter pełni funkcję biurową obsługującą Radę Miasta. Zgodnie z historyczną tradycją w skrzydle południowym przewidziano restaurację. I piętro pełni funkcję reprezentacyjną z salą obrad, salą herbową, gabinetami: przewodniczącego, v-ce przewodniczących oraz prezydenta miasta. Na drugim piętrze znajduje się balkon widokowy dla gości, pomieszczenia obsługi dziennikarskiej oraz pomieszczenia przeznaczone dla posiedzeń komisji Rady Miasta.

Wykonano również projekt wnętrz dla wybranych pomieszczeń, projekt dróg i elementów małej architektury oraz projekt zagospodarowania terenu zespołu parkowego.

Dane techniczne:
Pu całk.: 2618 m²
Pz całk.: 1007 m²