Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Urząd Miejski w Gdańsku, ul.Nowe Ogrody 8/12

Przedmiotem opracowania była modernizacja i nadbudowa Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Opracowanie projektowe podzielono na dwa etapy. Celem modernizacji I etapu jest usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w zakresie obsługi mieszkańców, tj. pierwszego kontaktu obywatela z urzędem. W związku z tym modernizacja objęto partie wejściowe z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę parteru z projektem jednoprzestrzennej sali obsługi klientów. W skrzydle B przewidziano wyburzenie garaży, a całość przyziemia przeznaczono na pomieszczenia biurowe i magazynowe. W piwnicach zaprojektowano bibliotekę dla pracowników, maszynownię windy, pomieszczenia gospodarcze i magazyny.

W II etapie opracowaniem objęto piętra I, II, II skrzydła B oraz nadbudowę IV piętra nad skrzydłem B, a także nadbudowę V piętra nad skrzydłami A i B.

Dla wybranych pomieszczeń opracowano projekt wystroju wnętrz.

Dane techniczne:
Pu całk.: 5768 m²
Pz całk.: 3085 m²