Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Osiedle mieszkaniowe "Słoneczne" Kowale, gmina Kolbudy

Przedmiotem opracowania był projekt budowlany kompleksowy osiedla mieszkaniowego "Słoneczne" w Kowalach. Teren projektowanego osiedla zlokalizowany jest po stronie południowej ulicy Świętokrzyskiej. Układ urbanistyczny osiedla tworzą małe domy mieszkalne powiązane przestrzennie ze sobą (dla uzyskania zwartości i ciągłości zabudowy) elementami małej architektury, takimi jak garaże, bramy, pergole, murki, wiaty, śmietniki. Główną oś komunikacyjną osiedla tworzy droga osiedlowa północ - południe. Budynki mieszkalne są małymi domami mieszkalnymi 6, 8, 11- rodzinnymi, o wysokości od 2,5 do 3 kondygnacji (dominanty urbanistyczne 4-kondygnacyjne). Projektowana zabudowa podkreśla układ komunikacyjny, tworząc na zapleczach podwórka pełniące funkcje zieleńców i placyków zabaw. Osiedle "Słoneczne" tworzy 58 budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojące.

Dane techniczne:
Pu całk.: 63 - 1180 m²
Pz całk.: 183 - 858 m²