Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Informacje o firmie Diogenes Studio sp. z o.o. w Gdańsku

Firma Diogenes Studio sp. z o.o. została założona w 1989r. w Gdańsku. Główną działalnością spółki były i są nadal trzy podstawowe gałęzie:

  • projektowanie i przygotowanie inwestycji,
  • realizacja inwestycji,
  • obrót nieruchomościami.

Firma, rozpoczynając działalność, zatrudniała sześć osób, powiększając kadrę systematycznie. W chwili obecnej w firmie zatrudnionych jest ok. 30 osób, współpracuje z firmą na stałe dalsze 60 osób.

Potencjał firmy oraz nieprzerwana działalność na rynku od 16 lat sprawiła, że obecnie firma posiada ugruntowaną pozycję, ciesząc się zaufaniem kontrahentów. Firma należy do stowarzyszeń i organizacji zrzeszających: Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości, Izba Projektowania Architektonicznego w Warszawie, Izba Projektowania Urbanistycznego.

Firma, w miarę swoich możliwości wspiera działalność organizacji charytatywnych i dobroczynnych.

Od początku swojej działalności firma dążyła nieprzerwanie do podnoszenia kwalifikacji personelu, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Głównym celem przyświecającym Diogenes Studio sp. z o.o. było zawsze zaspokojenie oczekiwań klienta,co jakby zostało potwierdzone uzyskaniem w 1999r. certyfikatu ISO 9001.