Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Banino, gmina Żukowo, ul.Lotnicza

Przedmiotem opracowania był projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Baninie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. W zakres projektu wchodzi rozbudowa (dobudowa i nadbudowa) budynku szkoły. W zakres zagospodarowania terenu wchodzi budowa boisk, placu zabaw, drogi wewnętrznej wraz z parkingami, chodników, ogrodzenia terenu, śmietnika, zbiorników p.poż. wraz z placem manewrowym oraz sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie obejmuje projekty n/w budynków, obiektów i elementów:
Budynek szkoły - nadbudowa i przebudowa istniejącego skrzydła środkowego i zachodniego budynku o jedną kondygnację, przebudowa skrzydła wschodniego z pozostawieniem istniejących mieszkań na I piętrze, rozbudowa szkoły o dodatkowe klasy, budowa kompleksu kulturalno - socjalnego, w którym mieści się stołówka wraz z zapleczem kuchennym oraz księgozbiór z czytelnią, dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Boiska - boisko do gier sportowych wielofunkcyjne, boisko do siatkówki.
Elementy małej architektury i urządzenia inżynierskie, elementy dróg, parkingów i ciągów pieszych, uzbrojenie i zieleń.

Dane techniczne:
Pu całk.: 4456 m²
Pz całk.: 2655 m²