Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Remont i przebudowa budynku Przedszkola nr 19 Gdańsk, ul.Żuławska

Przedmiotem opracowania była kompleksowa przebudowa przedszkola. Celem przebudowy było doprowadzenie obiektu do stanu odpowiadającego przepisom oraz poprawa stanu technicznego. Piwnica została przeznaczona na kotłownię, magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze przewidziano kuchnię, pomieszczenia administracyjne, szatnię oraz salę zajęć przystosowaną również dla dzieci niepełnosprawnych. Na poddaszu zlokalizowano drugą salę zajęć oraz kredens - wydawalnię.

Dane techniczne:
Pu całk.: 445 m²
Pz całk.: 287 m²