Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Stacja benzynowa i myjnia samochodowa Bąkowo, gmina Kolbudy

Przedmiotem opracowania była budowa stacji benzynowej do dystrybucji paliw płynnych oraz gazu płynnego LPG wraz z myjnią samochodową oraz ze sklepem i zapleczem. Stacja benzynowa została zaprojektowana w systemie: tradycyjnym, murowanym - budynki, szkielet stalowy - wiata stacji benzynowej. Budynek stacji zlokalizowany jest frontem do zjazdu z drogi wojewódzkiej. Na zapleczu budynku stacji zlokalizowana jest automatyczna myjnia samochodowa, przylegająca dłuższym bokiem do budynku obsługi stacji.

Dane techniczne:
Pu całk.: 308 m²
Pz całk.: 357 m²