Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Budynek Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk - Oliwa, ul.Beniowskiego

Przedmiotem opracowania była modernizacja budynku składająca się z dwóch segmentów: budynku głównego strażnicy i garaży oraz modernizacja zagospodarowania terenu. Zakres opracowania obejmował: zagospodarowanie, urządzenie oraz uzbrojenie terenu. Modernizację budynku w zakresie: adaptacji pomieszczeń piwnic, parteru, I piętra i dachu. Wykonano również projekt elementów małej architektury.

Dane techniczne:
Pu całk.: 3104 m²
Pz całk.: 1691 m²