Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu w powiązaniu z zielenią urządzoną w Gdyni - Pogórzu, ul. Pucka
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy. Strategia rozwoju gminy
 • projekty zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy,
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Gdynia – Obłuże
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, ul. Chwarznieńska – odcinek leśny
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon przebiegu ulicy zbiorczej Nowej Wiczlińskiej
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon Starego Obłuża,
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zastawna” Pruszcz Gdański
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Zblewo
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Czarna Woda
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłu rolno – spożywczego na terenie gminy Nowa Karczma
 • Projekt zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji usług nieuciążliwych, rzemiosła, zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz gminnego ośrodka sportu i rekreacji dla miejscowości: Bielkówko, Babi Dół, Buszkowy,Łapino, Jankowo, Kolbudy, Lisewiec, Lublewo, Otomin, Pręgowo.
 • Projekt zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy dla lokalizacji usług giełdy towarowo - warzywnej i osiedla mieszkaniowego
 • Studium programowo - przestrzenne Osiedla Mieszkaniowego dla 10 tys. osób, strefy usług komercyjnych zlokalizowanych wzdłuż Obwodnicy Gdańska
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Kowale”
«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »