Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
 • Projekt rozbudowy istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Banino wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną
 • Projekt budowlano-wykonawczy budynków mieszkalnych komunalnych w Gdańsku-Stogach, ul. Falck Polonusa
 • Projekt adaptacji hotelowca przy ul. Chodkiewicza 11 w Gdańsku-Brzeźnie na budynek z lokalami socjalnymi
 • Projekt budowlano-wykonawczy budynków mieszkalnych w Kowalach, gm. Kolbudy
 • Projekt modernizacji systemu grzewczego w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku, ul. Elbląska 54/56
 • Termomodernizacje w obiektach oświatowych. Projekt budowlano–wykonawczy dla Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej 54/56 w Gdańsku
 • Termomodernizacje w obiektach oświatowych – Przedszkole nr 31 przy ulicy Krowoderskiej 8 w Gdańsku
 • Projekt budowlano-wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w Kowalach, gm. Kolbudy
 • Projekt wielobranżowy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku
 • Projekt budowlano – wykonawczy remontu i modernizacji „BRATNIAKA” Politechnika Gdańska
 • Projekt budowlano-wykonawczy Zespołu Sportowego Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 w Gdańsku, ul.Krasickiego 10
 • projekt osiedla mieszkaniowego „OLIMP”
 • projekt osiedla mieszkaniowego „SŁONECZNE” w Kowalach,
 • projekt osiedla domków jednorodzinnych „HAJDUCZEK” w Łapinie,
 • projekt osiedla domków jednorodzinnych „NAD JEZIOREM” w Kolbudach,
«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »