Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
 • Szkoła Podstawowa Nr 60 - ekspertyza techniczna dotycząca pęknięć ścian,
 • Szkoła Podstawowa Nr 64 - projekt wzmocnienia konstrukcji i podziału pomieszczeń,
 • Szkoła Podstawowa Nr 65 - projekt wzmocnienia fundamentów, remontu budynku łącznika oraz modernizacji węzła cieplnego,
 • Szkoła Podstawowa Nr 68 - ekspertyza techniczna dotycząca rys w konstrukcji budynku oraz projekt modernizacji ukształtowania terenu oraz kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu,
 • Szkoła Podstawowa Nr 70 - projekt remontu stropodachu,
 • Szkoła Podstawowa Nr 71 - projekt modernizacji instalacji elektrycznych,
 • Szkoła Podstawowa Nr 73 - projekt modernizacji + projekt modernizacji instalacji elektrycznych,
 • Szkoła Podstawowa Nr 76 - projekt pochylni zewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych
 • Szkoła Podstawowa Nr 92 - projekt modernizacji węzła cieplnego,
 • Przedszkole Nr 34 - ekspertyza techniczna dotycząca rys w ścianach,
 • Przedszkole Nr 38 - ekspertyza techniczna dotycząca spękań stropu nad salą lekcyjną,
 • Przedszkole Nr 36 - ekspertyza techniczna dotycząca rys w ścianach pomieszczenia nad biblioteką,
 • Przedszkole Nr 26, ul.Pólnicy 26, Gdańsk-Jasień – Aneks z zakresu zabezpieczenia p.poż. dotyczący klatek schodowych i wentylacji mechanicznej w budynku
 • Przedszkole Nr 31 - projekt modernizacji instalacji odgromowej,
 • Technikum Łączności - projekt przystosowania kondygnacji piwnicznej dla potrzeb czasowej szkoły podstawowej,
«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »