Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Skate Park Rumia, ul.Krzywoustego

Przedmiotem opracowania był projekt Skate Parku. Opracowanie obejmuje projekty dla n/w obiektów i elementów: skate park, chodniki z placykiem rekreacyjnym, infrastrukturę, elementy małej architektury takie jak: ogrodzenie skate parku, ławki i śmietniki, zieleń.