Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Hali Sportowej Gdańsk, ul.Kołobrzeska 43

Przedmiotem opracowania był projekt modernizacji systemu grzewczego i wentylacji mechanicznej oraz projekt modernizacji i remontu zespołów szatniowych i węzłów sanitarnych. Opracowano projekt wymiany węzła c.o., projekt instalacji c.o. hali sportowej, projekt dostosowania istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. zaplecza do parametrów technicznych węzła. Wykonano projekt modernizacji zespołów szatniowych i węzłów sanitarnych w części niskiej budynku.

Dane techniczne:
Pu całk.: 1261 m²
Pz całk.: 1804 m²