Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Projekt zagospodarowania terenu i projekt zieleni osiedlowej rekreacyjnej Gdynia - Pogórze, ul.Płk. Dąbka

Przedmiotem opracowania był projekt ukształtowania i zagospodarowania terenu dla celów zieleni osiedlowej w Gdyni-Pogórzu. Zakres opracowania objął: projekt ukształtowania terenu, projekt boisk sportowych - boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki wraz z ogrodzeniem tych boisk, projekt amfiteatru, projekt dróg, placów i parkingów, projekt odwodnienia terenu, projekt elementów małej architektury.

Teren stanowiący przedmiot opracowania zlokalizowany jest wzdłuż południowej strony ulicy płk.Dąbka. Od zachodu działka sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym, od południa z wąwozem kolejowym, częściowo zadrzewionym, od wschodu teren graniczy z zabudową jednorodzinną wolnostojącą.