Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Adaptacja piętra budynku dla potrzeb Centrum Bibliotecznego Gdańsk, ul.Podkarpacka 1

Przedmiotem opracowania była adaptacja części obiektu techniczno - usługowego na potrzeby Osiedlowego Centrum Bibliotecznego. Projektowana biblioteka osiedlowa została zlokalizowana na piętrze budynku technicznego. Wejście do biblioteki odbywa się niezależnym wejściem z zewnątrz, z niezależną dobudowaną klatką schodową i windą. W skład biblioteki oprócz partii wejściowej, wchodzą następujące pomieszczenia zlokalizowane na piętrze: zespół sanitariatów z zapleczem socjalnym dla pracowników, dwa pomieszczenia czytelni wraz ze stanowiskami internetowymi, sala katalogów, księgozbiór.

Dane techniczne:
Pu całk.: 493 m²
Pz całk.: 271 m²