Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Osiedle mieszkaniowe "Kowale B" - zadania I, II, IV, VI Kowale, gmina Kolbudy

Przedmiotem opracowania był projekt budowlany kompleksowy osiedla mieszkaniowego "Kowale B" - zadania I, II, IV, VI oraz projekty budowlane głównych ciągów infrastruktury technicznej (drogi + uzbrojenie) dla całego osiedla. Teren projektowanego osiedla Kowale-zadanie I, zlokalizowany jest po stronie południowej ulicy Świętokrzyskiej. Od wschodu przedmiotowy teren graniczy z terenami gminy Gdańsk. Teren osiedla Kowale-zadanieII, zlokalizowany jest w jednym pasie z terenem zadania I i graniczy z nim od wschodu. Teren projektowanego osiedla - zadanie IV zlokalizowany jest po zachodniej stronie drogi gminnej lokalnej osiedla. Teren projektowanego osiedla - zadanie VI zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zadania II stanowiąc jego kontynuację.

Układ urbanistyczny osiedla tworzą małe domy mieszkalne, powiązane przestrzennie ze sobą (dla uzyskania zwartości i ciągłości zabudowy) elementami małej architektury, takimi jak: garaże, bramy, pergole, murki, wiaty, śmietniki, stacje transformatorowe itp. Główną oś komunikacyjną osiedla tworzą dwie drogi osiedlowe o kierunku wschód - zachód, połączone ze sobą prostopadłą ulicą zakończoną w miejscu skrzyżowania półkolistym parkingiem - placykiem, który został podkreślony zabudową mieszkaniową z usługami ukształtowaną również na łuku. Budynki są małymi domami mieszkalnymi 6, 8, 11-rodzinnymi, o wysokości od 2,5 do 3 kondygnacji (dominanty urbanistyczne 4-kondygnacyjne). Projektowana zabudowa podkreśla układ komunikacyjny, tworząc na zapleczach podwórka, pełniące funkcje zieleńców i placyków zabaw.

Dane techniczne zad. I:
25 budynków mieszkalnych
Pu całk.: 322 - 992 m²
Pz całk. – 183 - 610 m²
Dane techniczne zad. II:
36 budynków mieszkalnych
Pu całk.: 377 - 2569 m²
Pz całk.: 188 - 459 m²
Dane techniczne zad.IV:
23 budynki mieszkalne
Pu całk.: 342 - 1463 m²
Pz całk.: 183 - 446 m²
Dane techniczne zad. VI:
53 budynki mieszkalne
Pu całk.: 342 - 1208 m²
Pz całk.: 183 - 446 m²