Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Gdańska Szkoła Floretu - sala sportowa wraz z zapleczem Gdańsk, ul.VII Dwór

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 w Gdańsku przy ul. VII Dwór 6 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. W zakres projektu wchodzi budowa budynku sali gimnastycznej przeznaczonej dla ćwiczeń szermierczych wraz z zapleczem i pomieszczeniami internatu sportowego. W zakres projektu zagospodarowania terenu wchodzi droga wewnętrzna pożarowa wraz z parkingami, chodniki, przebudowa ogrodzenia terenu, budowa śmietnika, odtworzenie boisk, a także budowa sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie obejmuje projekty n/w budynków, obiektów i elementów:
Budynek sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem z istniejącą szkołą - budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Boiska - boisko do gier sportowych wielofunkcyjne, boisko do koszykówki.
Elementy małej architektury i urządzenia inżynierskie, elementy dróg, parkingów i ciągów pieszych, uzbrojenie.

Dane techniczne:
Pu całk.: 4117 m²
Pz całk.: 1977 m²