Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Rejonowej Przychodni Specjalistycznej Gdańsk - Wrzeszcz, ul.Mickiewicza 28/30

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany wielobranżowy budowy windy i modernizacji wybranych pomieszczeń przychodni. Celem modernizacji przychodni jest przede wszystkim przystosowanie całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym modernizacją objęto również partie wejściowe. Na parterze od strony północnej w części parterowej przewidziano poradnię dzieci zdrowych z wejściem wyposażonym w platformę schodową. Na parterze od strony południowej przewidziano poradnię dzieci chorych, a także wejście do poradni dla dorosłych zlokalizowanej na I i II piętrze. Na parterze znajduje się również rejestracja wspólna dla poradni dla dzieci chorych i zdrowych oraz punkt pomocy doraźnej. Rejestracja do poradni dla osób dorosłych znajduje się na I piętrze. Od strony południowej wejścia do budynku wyposażone są w rampy dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się likwidację wewnętrznych, bocznych klatek schodowych oraz przebudowę głównej klatki schodowej. Projektuje się również dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dostępny z głównej klatki schodowej.

Dane techniczne:
Pu całk.: 868 m²
Pz całk.: 338 m²