Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Kąpielisko Morskie Gdańsk - Stogi, rejon plaży oraz ulicy Nowotnej

Przedmiotem opracowania był projekt uporządkowania i zagospodarowania terenów Kąpieliska Morskiego Stogi w obrębie głównego wejścia na plażę, a także projekt wybranych elementów infrastruktury w pasie drogowym ulicy Nowotnej. Opracowanie obejmuje projekty dla niżej wymienionych obiektów i elementów: budynku technicznego zlokalizowanego na plaży, szaletu publicznego zlokalizowanego w miejscu istniejącego szaletu po uprzedniej rozbiórce, 3 budynków portierni na parkingu. Zaprojektowano następujące elementy małej architektury i elementy inżynierskie: przepompownię ścieków, fontannę w centralnym miejscu placu kąpieliska, pomost drewniany, rozbieralny na plaży przy wejściu głównym, wieże obserwacyjne dla ratowników, schody terenowe, murki oporowe, ogrodzenia, ławki i śmietniki, wiaty przystankowe, szlabany, barierę pomiędzy ścieżką rowerową a torowiskiem. Zaprojektowano następujące elementy dróg i ciągów: przebudowę ulicy Nowotnej w rejonie pętli tramwajowej, ścieżkę rowerową wzdłuż ul.Nowotnej i na terenie kąpieliska, ciągi piesze z możliwością dojazdu do pawilonów, chodniki i place, parking dla samochodów osobowych i autobusów, przystanek autobusowy, przystanek taxi, modernizację przystanku tramwajowego. Zaprojektowano uzbrojenie terenu i zieleń. W projekcie zagospodarowania podano również lokalizację pawilonów handlowych.