Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Projekt zbiornika retencyjnego i urządzeń rekreacyjno - sportowych Gdańsk, rejon ulicy Madalińskiego

Przedmiotem opracowania był projekt zbiornika retencyjnego wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych osiedlowych, zlokalizowanych w naturalnym wąwozie polodowcowym, otoczonym zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Opracowanie obejmuje projekty dla n/w obiektów i elementów: zbiornik retencyjny z elementami technologicznymi inżynierskimi, takimi jak komora wlotowa, komora wylotowa, wlot projektowanej kanalizacji deszczowej, komora na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano następujące urządzenia sportowe: boisko do piłki nożnej, 2 korty tenisowe, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, skate park. Zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne, chodniki, schody terenowe, parking zielony, infrastrukturę techniczną, elementy małej architektury i urządzeń inżynierskich, zieleń.

Dane techniczne:
Powierzchnia terenu: 176 000 m²