Strona Główna
DIOGENES STUDIO
Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 27/1,
81-351 GDAŃSK,
tel. 58 344 16 00,
tel. 58 344 86 36,
fax. 58 341 95 31,
diogenes_studio@wp.pl
Projekt zagospodarowania terenu Kamiennej Góry Gdynia, Kamienna Góra

Przedmiotem opracowania był projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Kamiennej Góry. Opracowaniem objęto koronę Kamiennej Góry, skarpę północną i skarpę wschodnią, w których przewidziano: miejscowe umocnienie skarp zagrożonych erozją, utrzymanie i pielęgnację lub spowodowanie korytarzy widokowych na zatokę, port i dolny taras, nasadzenia ozdobne, remont tarasu korony Kamiennej Góry, konserwację zabytkowych schodów kamiennych, projekt ścieżki i schodów terenowych, projekt punktu widokowego z balkonu restauracji, konserwację i remont muszli koncertowej. Następnie opracowaniem objęto założenia parkowe tzw. dolny taras, w którym przewidziano: wzmocnienie skarp, wykonanie korytarzy widokowych, nasadzenia ozdobne, projekt zegara słonecznego, wykonanie innych elementów małej architektury. Wykonano projekt zachodniego stoku Kamiennej Góry, w którym przewidziano: wzmocnienie skarp, nasadzenia ozdobne, remont i konserwację kamiennych schodów i ścieżek, konserwację muru oporowego itp.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane dla fragmentu Kamiennej Góry. Ze względu na wartość historyczno - kulturową i przyrodniczą Kamienna Góra powinna być traktowana w sposób szczególny.